Tichý svět a Státní zámek Lednice odstraňují bariéry pro neslyšící návštěvníky

Aby bylo možné nabídnout neslyšícím návštěvníkům Státního zámku Lednice stejně silný zážitek z prohlídky jako má slyšící většina, spojila se organizace Tichý svět s touto překrásnou kulturní památkou zařazenou do světového dědictví UNESCO, a společně vytvořili komentovanou videoprohlídku základního okruhu v českém znakovém jazyce. Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR.

“Pomoc při odstraňování komunikačních bariér je jedno z hlavních poslání organizace Tichý svět, hned vedle sociálních služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením a osvěty. Jsme moc rádi za spolupráci na zpřístupnění  Státního zámku Lednice, které navazuje na předchozí úspěšné projekty, díky kterým jsou bez bariér památky, jako jsou např. Vila Tugendhat, Hrad Rotštejn nebo Klokočské skály, kde vznikla Tichá stezka,” říká Mgr. Marie Horáková ředitelka organizace Tichý svět, o. p. s.

V České republice žije okolo 500 000 osob se sluchovým postižením, z toho zhruba 15 000 neslyšících lidí, kteří používají ke komunikaci český znakový jazyk. Ten má oproti češtině zcela jinou gramatiku a pravidla.  Proto je pro mnoho neslyšících psaný text složitý a nesrozumitelný a potřebují tak informace ve svém rodném jazyce, tedy znakovém.

Toho si byli vědomi zástupci novogotického zámku Lednice a tato významná kulturní památka se tak zapojila do projektu, který neslyšícím uživatelům znakového jazyka přináší možnost prohlídky bez bariér.

"Jsme moc rádi, že tento projekt vznikl. Jako správa nejnavštěvovanější národní kulturní památky se snažíme umožnit všem návštěvníkům bez rozdílu maximální zážitek a zpřístupnit informace o kulturně historickém vývoji našeho areálu," říká kastelánka Ivana Holásková.