Prohlídkové okruhy

Reprezentační sály v přízemí zámku – sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů. Jsou proslulé nejen v ČR díky nádhernému dřevěnému obložení, ale zejména pro detailně zdobené kazetové stropy a vřetenovité schodiště.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 240 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 45 minut
 • max. 45 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Soukromé knížecí apartmány v prvním patře zámku sloužily knížecí rodině do roku 1945. Od 50. let 20. století až do roku 2001 zde byly vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 otevřený prohlídkový okruh s původním inventářem instalovaný podle dobových soupisů.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 240 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 45 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 220 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 45 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Umělá barokní krápníková jeskyně ve sklepě zámku.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 100 Kč (dospělí)
 • délka 20 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Zámecký skleník měří na délku 92 metrů, na šířku 13 metrů a je vysoký je 7,5 metru.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 100 Kč (dospělí)
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudováno Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentě mezi nejvyšší.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 100 Kč (dospělí)
 • neomezeně
 • rezervace není nutná
Mramorový šachovnicový stolek

Nově zrestaurované a veřejnosti přístupné sály v prvním patře minaretu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 180 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace doporučena

Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného. Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1801 Alois I. Josef kníže z Lichtenštejna, ten však v roce 1805 umírá a stavbu dokončuje o tři roky mladší bratr – Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 110 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 25 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny