Plánek parku

Podrobná mapa parku včetně seznamu významných dřevin  je k zakoupení na pokladně I. okruhu a skleníku