Všeobecné informace

k organizaci provozu na zámku Lednice

Vstupenky zakoupíte: Na pokladně I. okruhu pouze na I. prohlídkový okruh (Reprezentační sály - základní okruh). Na pokladně II. okruhu pak můžete zakoupit lístky na II. III. a IV. prohlídkový okruh (Soukromé apartmány, Dětské pokoje a Muzeum loutek, Grotta). Skleník i Minaret mají své pokladny přímo na místě.

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, stěn, zejména tapet a řezeb, či jakkoliv jinak poškozovat památkový objekt nebo vystavené exponáty.

Všichni návštěvníci zámku jsou povinni dodržovat návštěvní řád zámku a parku.

Fotografování a pořizování videozáznamu je zdarma dovoleno jen bez použití blesku a stativu.

Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů zámku se zvířaty.

Bezbariérový přístup na zámku má pouze  I. prohlídkový okruh (3 nízké schody do pokladny - k dispozici je nájezdová plošina) a skleník (umožníme vstup bočním vchodem).

Parkování je možné na centrálním, placeném parkovišti pro auta a autobusy cca 300m od zámku, případně na některém ze soukromých parkovišť v okolí zámku. 

Mapka parkování v obci.