Upozornění pro návštěvníky - Provoz během mimořádných opatření

Park je pro návštěvníky otevřen. Zámek a skleník budou pro návštěvníky otevřeny od 1. června. Minaret je zatím pro veřejnost uzavřen. Po dobu mimořádných opatření v souvislosti se zabráněním šíření nákazy Covid-19 platí na SZ Lednice do odvolání:

– dodržování aktuálně platných opatření vlády ČR proti šíření nákazy
dodržování pravidel stanovených NPÚ pro provoz objektů v této situaci
– snížení celkového počtu návštěvníků ve skupině
– zkrácení celkové doby prohlídky návštěvních tras
– zrušení prohlídkových okruhů IV. Grotta, VI. Minaret, VII. Sály minaretu
– omezení počtu osob u pokladen
– zrušení kulturních akcí s větším počtem osob

Při vstupu do areálu zámku Lednice dodržujte prosím zejména tato opatření:

1) u pokladen dodržuje rozestupy osob v min. 2 m vzdálenosti

2) dodržujte přijatá hygienická pravidla související s opatřením proti šíření nákazy

3) používejte k dezinfekci rukou prostředky k tomu vyhrazené zejména před: - vstupem do pokladny a před platbou - vstupem na prohlídku interiérových prostor - vstupem na WC (i po opuštění prostoru WC)

4) respektujte pokyny průvodců a zaměstnanců zámku při prohlídce zámku a areálu

5) dodržujte doporučené vzdálenosti od ostatních návštěvníků (i při sezení na lavičkách), neshlukujte se ve skupinách většího počtu osob

6) jednorázové ochranné hygienické prostředky (roušky, rukavice, kapesníky apod.) vhazujte výhradně do odpadkových košů na to určených

7) ve skupině je možné pouze 9 osob.

8) objednané skupiny mohou mít 30 osob, ale musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

- absolvování POC testu v posledních 72 hodinách,

- mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,

- mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců,

- u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců.

Tato potvrzení budou vizuálně kontrolována.

  • 12. 5. 2021
    (aktualizováno 31. 5. 2021)
  • Lednice