Upozornění pro návštěvníky - Provoz během mimořádných opatření

Park je pro návštěvníky otevřen. Zámek bude pro návštěvníky částečně otevřen od 25. května. Po dobu mimořádných opatření v souvislosti se zabráněním šíření nákazy Covid-19 platí na SZ Lednice do odvolání:

– dodržování aktuálně platných opatření vlády ČR proti šíření nákazy
dodržování pravidel stanovených NPÚ pro provoz objektů v této situaci
– snížení celkového počtu návštěvníků ve skupině
– zkrácení celkové doby prohlídky návštěvních tras
– zrušení prohlídkových okruhů IV. Grotta, VI. Minaret, VII. Sály minaretu
– omezení počtu osob u pokladen
– zrušení kulturních akcí s větším počtem osob

Při vstupu do areálu zámku Lednice dodržujte prosím zejména tato opatření:

1) u pokladen dodržuje rozestupy osob v min. 2 m vzdálenosti

2) dodržujte přijatá hygienická pravidla související s opatřením proti šíření nákazy

3) používejte k dezinfekci rukou prostředky k tomu vyhrazené zejména před: - vstupem do pokladny a před platbou - vstupem na prohlídku interiérových prostor - vstupem na WC (i po opuštění prostoru WC)

4) respektujte pokyny průvodců a zaměstnanců zámku při prohlídce zámku a areálu

5) dodržujte doporučené vzdálenosti od ostatních návštěvníků (i při sezení na lavičkách), neshlukujte se ve skupinách většího počtu osob

6) jednorázové ochranné hygienické prostředky (roušky, rukavice, kapesníky apod.) vhazujte výhradně do odpadkových košů na to určených

  • 12. 5. 2020
    (aktualizováno 19. 5. 2020)
  • Lednice