Návštěvnost hradů a zámků v roce 2019 opět překonala pětimilionovou hranici

Památky ve správě Národního památkového ústavu přilákaly v roce 2019 více než 5 milionů návštěvníků. Nejnavštěvovanějšími objekty byly zámky Lednice, Český Krumlov a Hluboká.

České památky se stále těší velkému zájmu. Hrady, zámky a další památky ve správě NPÚ navštívilo v loňském roce 5 273 000 lidí. Jedná se tak již o pátý rok v řadě, kdy roční návštěvnost objektů ve správě NPÚ překonala hranici 5 milionů. Nejsilnějším měsícem v roce 2019 byl srpen, v němž si památky přišlo prohlédnout 1,2 milionu zájemců, 200 tisíc návštěvníků poté přilákaly speciální programy v rámci Hradozámeckého adventu, které se konaly v listopadu a prosinci.

Nejnavštěvovanějšími objekty byly již tradičně zámky Lednice, Český Krumlov a Hluboká. Více než 200 tisíc návštěvníků si prohlédlo zámek Valtice a hrad Karlštejn. Hranici 100 tisíc návštěvníků překonaly také další památkové objekty: Kroměříž, Konopiště, Trosky, Křivoklát, Bouzov, Sychrov a Buchlovice.

10 nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ za období leden–prosinec 2019

Lednice

389 000

Český Krumlov  

386 000

Hluboká

293 000

Valtice

212 460

Karlštejn

212 410

Kroměříž

178 000

Konopiště

147 000

Trosky

117 000

Křivoklát

111 000

Bouzov

110 000

Skokanem roku 2019 s meziročním nárůstem 18 tisíc návštěvníků se stal zámek Valtice. O 15 tisíc lidí více zavítalo také na hrad Švihov (celkem 51 tisíc návštěvníků za rok 2019) a o téměř 9 tisíc zájemců více si prohlédlo zámek Hradec nad Moravicí (celkem 52 tisíc návštěvníků za rok 2019).

Meziročně vzrostly rovněž výnosy, a to z prodeje služeb i z pronájmu. Celkem výnosy v roce 2019 činily 620 milionů korun. Zvýšený zájem o památky byl v loňském roce i ze strany filmařů – výnosy z pronájmů ve vazbě na filmování vzrostly meziročně téměř o 10 milionů korun. Prostředky z výnosů budou použity na opravy a údržbu památek, a to zejména dlouhodobě podfinancovaných, a dále na odstranění škod v parcích a zahradách, způsobených dlouhodobým suchem a škůdci. Část prostředků bude použita rovněž na pokrytí nákladů spojených s růstem cen energií a zkvalitňování služeb pro návštěvníky.