Lednicko-valtický areál je součástí projektu World Heritage Journeys

Lednicko-valtický areál byl vybrán jako jedno ze 34 míst světového dědictví UNESCO v Evropské unii představených v rámci webové platformy pro trvale udržitelné cestování „World Heritage Journeys“ neboli „Cesty světového dědictví“.

U příležitosti oslav "Dnů evropského dědictví" uvedlo UNESCO historicky první webový portál zasvěcený světovému dědictví a trvale udržitelnému cestování. Projekt je realizován za podpory Evropské unie. Do webové platformy bylo vybráno 34 míst světového dědictví ležících v 19 zemích EU a byla zpracována ve spolupráci s National Geographic.

Lednicko-valtický areál spolu s UNESCO a National Geographic více než 18 měsíců intenzivně pracoval na tom, aby připravil inspirující a vzdělávací obsah webových stránek. Projekt „World Heritage Journeys“  „Cesty světového dědictví“ byl spuštěn a zveřejněn ve dnech 15. a 16. září, v rámci akce "Dny evropského dědictví" v pařížském ústředí společnosti UNESCO. Iniciativa je spolufinancována Evropskou unií a propaguje udržitelné cestování do některých z nejpozoruhodnějších lokalit světového dědictví v Evropě. Vyzývá návštěvníky, aby "cestovali jinak, cestovali hlouběji", což znamená cestovat mimo hlavní turistické centrum a sezónu, zůstat déle a zažívat více toho, co daný region nabízí.

"Naším cílem je změnit způsob, jakým lidé cestují. Chceme, aby lidé zůstali delší dobu v jednotlivých destinacích, prožívali místní kulturu a prostředí a mohli tak více poznat a ocenit hodnoty daného místa světového dědictví, " uvedl Mechtild Rössler, ředitel Centra Světového dědictví při UNESCO.

"Cesty světového dědictví" neboli "World Heritage Journeys" nabádají veřejnost cestovat podle čtyř itinerářů kulturního dědictví - Královská Royal Evropa, stará Ancient Evropa, romantická Romantic Evropa a podzemní Underground Evropa - které se vinou Evropou a navzájem se proplétají, aby vyprávěly fascinující příběhy evropského dědictví a historie. Webové stránky obsahují praktické informace a nástroje pro podporu cestovatelů při plánování dovolené v Evropě, které jsou založeny na místních znalostech jednotlivých destinací.

Webové stránky jsou určeny nejen pro samotné cestovatele, ale měly by oslovit a inspirovat také zástupce turistického průmyslu, tedy cestovní kanceláře, cestovní agentury a místní a státní organizace pro cestovní ruch. Všechny dotčené organizace by měly napomoci rozvíjet a propagovat autentický cestovní ruch, který bude stejně jako cíle tohoto UNESCO projektu odrážet jedinečnou hodnotu světového dědictví dané lokality.

"Cesty světového dědictví" neboli "World Heritage Journeys" budou také hrát klíčovou roli při oslovování čínských návštěvníků k cestám do Evropy v rámci projektu „2018 EU / China Tourism Year Rok čínského turismu, iniciativy vedené Evropskou komisí a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Čínské lidové republiky ve spolupráci s Evropskou Cestovní Komisí (ETC). Webové stránky jsou dostupné v angličtině, čínštině a francouzštině. Tato webová platforma rovněž přispívá k cílům Evropského roku kulturního dědictví v roce 2018.

"Tento projekt je skvělým příkladem toho, jak National Geographic nadchne všechny, kteří chtějí prozkoumat nejvzdálenější místa na Zemi i mimo ni. Snaží se přispět k ekonomickému zdraví komunit v lokalitách světového dědictví a kolem nich a vést turisty k jedinečným kulturním atrakcím a zkušenostem, dle doporučení místních odborníků, "řekl Frank Biasi, ředitel divize digitálního rozvoje a cestování v National Geographic Maps. "Webové stránky s těmito znalostmi místního prostředí povzbudí cestovatele ze Severní Ameriky, Číny a dalších významných trhů cestovního ruchu, aby cestovali jinak a cestovali hlouběji a používali tyto stránky k tomu, aby se inspirovali a naplánovali své evropské cesty."

“Webové stránky mají stejnou šablonu pro všechny zúčastněné lokality, která byla určená v rámci zadání projektu, samotný obsah jsme však museli sestavit a sepsat u nás. Kromě obecných informací o Lednicko-valtickém areálu, webovky obsahují části Atrakce, Zážitky a místní Legendy, neboli Příběhy spojené s naším areálem. Stránky v anglické, francouzské a čínské mutaci můžete navštívit na odkazu https://visitworldheritage.com/lednice-valtice. Česká mutace stránek se neplánuje, vybrané pasáže však přeneseme na webové stránky zámku Valtice. Tvorba webových stránek nám zabrala vice než rok. Vše jsme se snažili volit tak, aby byl citlivě podpořen cestovní ruch v našem areálu, ale zároveň abychom trefně představili LVA zahraničním turistům a zvýšili celosvětové povědomí o Lednici, Valticích a celém areálu. Jak je uvedeno výše, celý projekt webových stránek visitworldheritage.com bude nyní podpořen masivní reklamní kampaní zejména v Severní Americe a v Číně, a to během celého roku 2019. Je velkou ctí pro Lednicko-valtický areál, že byl do tohoto projektu zapojen, neboť ze všech evropských památek UNESCO bylo vybráno pouze 34, z celé České republiky jsme pouze dva. Lednicko-valtický areál na „romantické cestě“ doplňuje Kroměříž na „královské cestě“. Pevně věříme, že nově spuštěné webové stránky, ale především celý projekt Cesty světového dědictví" neboli "World Heritage Journeys" přinese našemu areálu mnoho nových příležitostí, pracovních míst a obecně prospěšného rozvoje“, říká Lenka Beránková ze zámku Valtice, která je podepsána pod obsahem webových stránek Lednicko-valtického areálu v novém UNESCO projektu.

https://visitworldheritage.com/lednice-valtice