Kulturní krajina Lednice a Valtic 20 let na seznamu UNESCO – konference

Včera, tj. ve čtvrtek 5. října 2017, se v konírně zámku ve Valticích za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch Naděždy Goryczkové a státního tajemníka Ing. Zdeňka Nováka a dalších významných představitelů, uskutečnila bilanční konference „Kulturní krajina Lednice a Valtic 20 let na seznamu světového dědictví UNESCO“. Záštitu nad konferencí přijal ministr kultury České republiky Daniel Herman, ministryně Ministerstva pro místní rozvoj Karla Šlechtová a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Tematicky se konference věnovala minulosti a budoucnosti Lednicko-valtického areálu. Pro více než padesát posluchačů zaznělo pět odborných příspěvků týkajících se nejvýznamnějších oprav a obnov v Lednicko-valtickém areálu, které proběhly v uplynulých dvaceti letech včetně plánů a vizí do let budoucích. Po úvodním slovu generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, která vyzdvihla význam zapsání Lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO nejen jako závazek či povinnost, ale především jako výzvu pro další léta, oslovil přítomné pan starosta Valtic Ing. Pavel Trojan jako zástupce starostů obcí Lednicko-valtického areálu.

V první přednášce prezentované státním tajemníkem Ing. Zdeňkem Novákem, byl Lednicko-valtický areál vyzdvižen jako unikátní soubor prezentující všechny etapy dějin zahradního umění. Valtická rezidence dokládá starobylost a věkovitou přítomnost Lichtenštejnů, lednická rezidence je naopak výkladní skříní pokrokovosti rodu a mezi oběma rezidencemi existuje soubor skvělých uměleckých děl zahradního umění a architektury, představující celý svět jako na dlani. Unikátní souznění možností, schopností a času k jejich naplnění daly vzniknout dílu, jež je právem 20 let zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Stavební obnovy, především obnovu fasád lednického zámku, obnovu jízdárny s vybudováním Multifunkčního centra v rámci akce IOP, obnovu minaretu v areálu zámku Lednice a obnovu jízdárny se zahradním domkem, rekonstrukci barokního divadla v areálu valtického zámku, prezentoval PhDr. BcA. Martin Pácal z Národního památkového ústavu.

Historii obou zámeckých areálů z pohledu památkáře a projektanta za poslední dvě desetiletí, především o stavu vegetace zámeckých parků a jejich postupné obnově, včetně příkladů na konkrétních projektech představili ve svých příspěvcích Ing. Ina Truxová z Národního památkového ústavu a Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. z Ateliéru Krejčiříkovi.

Plánům do dalších let se ve svém příspěvku věnovala Ing. Klára Zábojníková z Národního památkového ústavu. Předmětem projektu připravovaného pro IROP je vybudování infrastruktury zámeckého parku zámku Lednice. Pro návštěvníky areálu památky UNESCO bude na více místech zřízeno nezbytné sociální, technické a technologické zázemí, které umožní funkčnost, zpřístupnění, ochranu a plnohodnotné využívání historických objektů v jedné z nejnavštěvovanějších památek v České republice.

Na závěr konference, která byla náležitou připomínkou dvacetiletého výročí zapsání Lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO,  dostali slovo i kasteláni obou zámků, kastelánka zámku Lednice paní Ivana Holásková a kastelán zámku Valtice PhDr. Richard Svoboda. Oba se shodli na tom, že na obou zámcích i obou areálech je ještě spousta výzev, které si zaslouží pozornosti a že do dalších let jim rozhodně snahy a nápady, co ještě zlepšit určitě nechybí.

Konference byla ukončena unikátním kulturním programem v barokním zámeckém divadle, a to operním představením Argippo, nastudovaným pod vedením pana dirigenta Roberta Huga.