Revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici

Generální údržby za téměř 100 milionů korun se počátkem příštího roku dočká Zámecký rybník v Lednici. Vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky zámek Lednice, se tak po 210 letech bude revitalizovat z prostředků evropských fondů určených do Operačního fondu životního prostředí ČR (OP ŽP) a za přispění místního podnikatele.

Ke konci letošního roku by měl být završen administrativně náročný čtyřletý proces přípravy projektu tím, že bude podepsána smlouva mezi Státním fondem životního prostředí a Biosférickou rezervací Dolní Morava, o.p.s., o poskytnutí finančních prostředků ve výši 90 % celkových nákladů. Nezbytnou spoluúčast -  takřka 10 milionů korun -  poskytne  formou daru pan Ing. František Fabičovic, kterému patří břeclavská společnost Alca plast a.s.

S Biosférickou rezervací Dolní Morava spolupracuji od jejího vzniku. Již mnohokrát ukázala, že její projekty mají smysl a je schopná je dotáhnout do zdárného konce. Stojí za ní činy a toho si vážím. V revitalizaci Zámeckého rybníka v Lednici vidím smysluplnou a dobrou věc, která bude prospěšná nejenom přírodě samotné, ale i lidem, kteří v tomto regionu žijí nebo sem přijíždějí jako turisté. Proto jsem se rozhodl tento projekt podpořit a stejně jako v Oboře Obelisk i zde investovat svoje peníze do obnovy krajiny a do záchrany rostlin a živočichů.“ uvedl k podpoře pan František Fabičovic.

Práce na projektu započaly v roce 2017, kdy byly uzavřeny smlouvy o spolupráci a výpůjčce Zámeckého rybníka mezi obecně prospěšnou společností Biosférická rezervace Dolní Morava (OPS) a Národním památkovým ústavem (NPÚ. Tím se OPS mohla, již jako investor, soustředit na vypracování projektu, získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci z evropských fondů do Operačního fondu životního prostředí ČR (OP ŽP) v koordinaci s Národním památkovým ústav a Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Předpokládáme, že smlouvu se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ve výši 90 milionů korun podepíšeme do konce letošního roku a je tedy reálné, že počátkem roku 2021 budeme moci revitalizaci rybníku zahájit,“ Jan Vybíral, ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. Podle něj by „nový“ rybník měl být hotov v roce 2023.

Jako zhotovitel akce, byla ve veřejné soutěži vybrána třeboňská společnost HYDRO&KOV s.r.o. Tato firma se zabývá revitalizacemi rybníků jako hlavním oborem své činnosti a s realizacemi podobných zakázek prokázala již v rámci tendru bohatou zkušenost. I přes to však k revitalizaci Zámeckého rybníka přistupují s respektem, viz. slova jednatele Ing. Miroslava Ježka:

„Možnost účastnit se revitalizace takto významného území, pro naši společnost znamená veliký závazek a zároveň prestiž, která je ale vykoupená velice složitou prací. Druhé území, které by bylo pod tolika stupni ochrany, jako Zámecký rybník, se snad v České republice nenachází. Musíme si uvědomit, že rybník je společně s přilehlými prostory národní kulturní památkou, dále je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky, spadá pod ochranu Natura 2000, je zároveň Evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí a je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Už jen toto zadání vede společně s omezeným časem na realizaci do doby mimo vegetační období k velice složité úloze k řešení. V projektu je kombinace téměř všech technologií, které je možno při revitalizaci rybníků využít. Odbahňuje se suchou i mokrou cestou, opevnění břehů je řešeno mimo klasického užití kamenného záhozu i naprosto unikátním systémem „utopených bárek“ za něž se ukládá těžený sediment a do toho je přístup k rybníku omezen na jednu cestu a jeden vjezd. Již teď můžeme slíbit, že v rámci této akce bude k vidění speciální technika, která obvykle na jiných akcích pohromadě nasazená nebývá. Nejsložitější částí práce pak pro nás bude pohyb v území, které zůstává „bez zásahu – neodbahněné“.  Budeme se ale snažit nezklamat důvěru a akci dovést do zdárného konce, ke spokojenosti investora, ochrany přírody i ochrany památek. Už jen to, že investor dokázal vybalancovat přípravu akce do stavebního povolení a zároveň získal podporu ze SFŽP je při tolika vstupech unikátem.“

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. již vícekrát prokázala, že jako „neziskovka“ dokáže být platná při řešení různých problémů krajiny v regionu i mimo něj. Ve spolupráci s obcemi, podnikatelskými subjekty, státní správou ochrany přírody a krajiny a se všemi, kteří chtějí zdravý a udržitelný rozvoj kulturní krajiny, se zaměřuje především na dobrou mezioborovou komunikaci. Základem pro její rozhodování jsou vědecky podložené argumenty, respekt k zákonům našeho státu a úcta k oborové a osobní odpovědnosti za stav krajiny a životního prostředí.

O pokračování projektu a dalších zajímavých aktivitách bude OPS dále pravidelně informovat.

 

Kontakt pro média:
Ing. Jan Vybíral, ředitel
jan.vybiral@dolnimorava.org, 724 523 300,
Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.

Fotografie ke stažení