Speciální prohlídky zámku s floristou Slávkem Rabušicem

Netradiční prohlídka

 • Lednice ()
 • 11. 7. 2020
 • 10.15–11.00

 • 11. 7. 2020–11. 7. 2020
 • 14.15–15.00

 • 11. 7. 2020–11. 7. 2020
 • 16.15–17.00

 • 12. 7. 2020–12. 7. 2020
 • 10.15–11.00

 • 12. 7. 2020–12. 7. 2020
 • 14.30–15.15

 • 12. 7. 2020–12. 7. 2020
 • 16.15–17.00

 • 16. 8. 2020–16. 8. 2020
 • 10.15–11.00

 • 16. 8. 2020–16. 8. 2020
 • 14.15–15.00
 • Celé 210,- Snížené 150,- Rodinné 560,-

Speciální prohlídky zámku s floristou, zaměřené výhradně na popis historických interiérových vazeb, vytvořených studenty Zahradnické fakulty MENDELU, kteří pod vedením Ing. Jiřího Martinka Ph.D., Slávka Rabušice a doc. Ing. Jarmily Neugebauerové Ph.D., v rámci specializovaného workshopu určeného pro veřejnost vyzdobili interiéry zámku variacemi na různé historické slohy.

Tento workshop byl podpořen při řešení projektu DG18P02OVV007 – Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče, který naplňuje specifický cíl 2.1 Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), financovaného Ministerstvem kultury ČR.